NORDENS LYS på Dronninglund Kunstcenter

12 september–7 november 2021

Efter mere end et års Coronanedlukning af landene samt rejserestriktioner, der har begrænset os alle i tværfagligt samarbejde og gensidig inspiration på tværs af landegrænser, ønsker vi at genetablere broerne mellem de nordiske landes kunstnere. Udstillingen har vi valgt at kalde ”Nordens Lys” med undertitlen ”En hyldest til det gode håndværk”. Udstillingen viser den nordiske tradition for brug af gode materialer kombineret med rigtigt godt håndværk. Vi har derfor indbudt 11 af Nordens bedste akvarelmalere, der tør og kan udfordre akvarelteknikken på imponerende og utraditionel vis. Internationalt er især den nordiske akvareltradition meget anerkendt og efterspurgt.

Det kræver mod og ikke mindst tålmodighed, når den enkelte billedkunstner vælger at udtrykke sig gennem akvarel. I modsætning til akryl- og oliemaling på lærred kan kunstneren ikke rette sine penselstrøg i akvarel. ”Bordet fanger”, så at sige – akvarellen er transparent og levende, især når det hvide papir lyser gennem pigmenterne. Lykkes en akvarel ikke, må kunstneren ofte starte på ny. I tæt samspil med akvareludstillingen på Dronninglund Kunstcenters vægge, har vi indbudt 11 af Nordens dygtigste billedhuggere, keramikere, glas og tekstilkunstnere til at udstille på Kunstcentrets unikke indendørs arealer.
Rigtig god fornøjelse!