Fotografier på webbplatsen Svartvita arbetsbilder, foto: Siri Karecha. Färgbilder av verk, foto: Alf Ljungqvist